S čím Vám mohu pomoci


Možná se v poslední době potýkáte s něčím, s čím si nevíte rady a narušuje to Vaše zaběhnuté pořádky, Váš klid. Možná hledáte řešení nějaké obtížné situace.

Nabízím psychologické poradenství

 • Individuální – pro děti i dospělé
 • Párové – pro manžele, partnery či homosexuální páry
 • Rodinné – pro celou rodinu nebo alespoň pro většinu členů rodiny

Konzultace je možné vést i online.

Z časových důvodů v současnosti nenabízím psychologickou diagnostiku. Mám několik kolegyň a kolegů, se kterými spolupracuji a ráda na ně předám kontakt. Pouze okrajově poskytuji speciálně pedagogické poradenství a pro mateřské školy či další zájemce dělám screening školní zralosti.
Na formě práce se však domluvíme vždy podle Vašich potřeb telefonicky, e-mailem či osobně na první schůzce. Kontakty

Nejčastější obtíže, s kterými se lidé přicházejí poradit:

 • konfliktní rodinné situace, konfliktní vztahy
 • partnerské problémy, rozvody
 • úzkosti, strachy
 • psychosomatické potíže
 • nejistoty ohledně budoucnosti, těžká rozhodnutí
 • minulost, která narušuje aktuální situaci
 • pocity přepracování, stres
 • hledání vlastní cesty
 • nespokojenost ve vztazích
 • násilí
 • krize a traumata

Nejčastější obtíže, se kterými se přicházejí poradit rodiče:

 • potíže/nejistoty s výchovou dítěte
 • potíže dítěte ve škole
 • zlobení dítěte
 • puberta
 • strachy a úzkosti dětí i rodičů
 • rozvodové a porozvodové situace
 • psychosomatické potíže dětí i dospělých
 • spánkové obtíže
 • obtíže při adaptaci v mateřské škole
 • krize a traumata v rodině (nemoci, smrt člena rodiny, stěhování apod.)
 • výchova dítěte s ADHD
 • výchova handicapovaného dítěte
 • výchova adoptovaných dětí a dětí v pěstounské péči
 • potíže s vylučováním moči, stolice
 • násilí v rodině, konflikty
 • a mnoho dalších potíží a nejistot, se kterými se musíme jako rodiče potýkat

Možná máte ale úplně jiné potíže, potřebujete si utřídit myšlenky nebo chcete pomoci s řešením jiných osobních či partnerských záležitostí. I v těchto případech je možné se objednat.

Co ode mě můžete čekat?

Lidé, kteří ke mně přicházejí, často očekávají, že dostanou návod, co dělat, očekávají ode mě radu. Věřím ale tomu, že spíše než univerzální rady, funguje hledání toho, co každému člověku vyhovuje nejvíce. Hledání toho, v čem se cítí dobře. A proto se často ptám, kladu otázky. A společně pak budeme hledat odpovědi, které Vám snad pomohou zorientovat se v situaci natolik, abyste si dokázali „poradit“ sami a abyste na své životní cestě byli co nejvíce spokojeni.

Co je to rodinná terapie?

Rodinná terapie není nic, čeho byste se měli bát. Jde o setkávání všech členů rodiny nebo alespoň většiny členů za účelem hledání řešení potíží jednoho, více nebo všech členů rodiny.

Rodinná terapie vnímá rodinu jako systém, který je vzájemně propojený a když jeden z členů rodiny má potíže, může to být v důsledku celého rodinného systému. A naopak celý systém rodiny je ovlivňován i jednotlivcem.

Rodinný terapeut nemá lék na problémy jednotlivce ani celé rodiny, nemá univerzální řešení potíží. Ale ve společném rozhovoru přispívá k tomu, aby rodina objevovala cesty ven ze začarovaných kruhů, v kterých často žije. Tato cesta vede skrze vzájemné naslouchání, pochopení, respektování a otevření se pro nové způsoby fungování a vztahování se k sobě i k ostatním.

Kdy je vhodná rodinná terapie?
Rodinná terapie je vhodná vždy, když se objeví potíže, které dítě, dospělý či celá rodina obtížně zvládají či mají pocit, že je zvládnout nemohou.

Přesunout se na začátek